ฉบับ International Journal ติดต่อ  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
โทร 02 354 5689 -91
แฟกซ์ : 02 354 5691
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อ คุณเพชรราตรี เฉพาะตน
โทร 02 354 5689 -91
แฟกซ์ : 02 354 5691
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พบปัญหาเกี่ยวกับการ Upload ข้อมูล / การ Submit ไฟล์วารสาร
ติดต่อ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Line , มือถือ  : 0897850989